U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj Evropske komisije od 30.09. do 02.10. u Kragujevcu je održana radionica PRIPREMA I PODRŠKA POTENCIJALNIM LOKALNIM AKCIONIM GRUPAMA U OKVIRU IPARD-a.
Radionici je prisustvovao Bojan Kovač, LAG-menadžer Lokalne akcione grupe „Srce Bačke“.

Skup je imao za cilj da se učesnicima pruže smernice kako se koriste sredstva Mere 9 – Tehničke pomoći za pripremu i uspostavljanje LAG-ova i izradu Lokalne strategije ruralnog razvoja, kako bi lokalni akteri kasnije bili spremni da se prijave za LEADER mere u okviru IPARD II programa. U toku rada predstavljeni su primeri dobre prakse iz Hrvatske, Bugarske, Turske, Estonije i Poljske.
Takođe tokom radionice uspostavljeni su kontakti i razmotrene mogućnosti za saradnju između LAG „Srce Bačke“ i LAG-ova u Hrvatskoj, te saradnja sa Ministarstvom poljoprivrede Republike Bugarske. U narednom periodu očekuje se i unapređenje saradnje između LAG-ova u Republici Srbiji i formiranje jedinstvene mreže Lokalnih akcionih grupa na nivou države.