22.08.2019. u prostorijama Lokalne akcione grupe „Srce Bačke“ održana je Vanredna skupština LAG-a.
Na dnevnom redu su bili usvajanje novog Statuta LAG-a, prema kome je formirana nova organizaciona struktura LAG-a, formiranje novih organa i izbor njihovih članova.

Novim Statutom LAG je definisan kao partnerstvo za teritorijalni ruralni razvoj koje obuhvata sva naseljena mesta opština Kula i Vrbas. Na Skupštini su konstituisani Grupa za planiranje i Komisija za odabir prioritetnih projekata, izabran novi Nadzorni odbor, kao i novi članovi Upravnog odbora koji će umesto dosadašnjih 11 brojati 7 članova. Novim upravnim odborom će predsedavati Petar Pejin, a zamenik će biti Mirjana Koprivica. Svi ovi organi će u saradnji sa lokalnim samoupravama raditi na izradi Lokalnu strategiju ruralnog razvoja za područje koje obuhvata LAG. U organima LAG-a su zastupljeni predstavnici sva tri sektora (javni, privatni i civilni) kao i ljudi iz obe opštine.

Povezivanju Kule i Vrbasa u jedinstveno partnerstvo prethodio je zajednički rad i angažovanje lica iz javnog, privatnog i civilnog sektora, te prethodna međusobno dobra saradnja dve opštine. Povezivanje naše dve sredine omogućitiće LAG-u apliciranje za sredstva Ministarstva poljoprivrede namenjenih merama ruralnog razvoja kao i umrežavanje lokalnih činilaca i institucionalizacija saradnje među njima.

Naime u svrhu izgradnje kapaciteta civilnog društva i razvoj Partnerstava ovog tipa Vlada Republike Srbije opredelila je ove godine 34.000.000,00 dinara nepovratnih sredstava koja će biti utrošena za formiranje Partnerstava (LAG-ova), jačanje njihovih kapaciteta i izrade Lokalne strategije ruralnog razvoja prema LEADER principima kao instrumentu za ruralni razvoj zajednica.