U organizaciji Mreže za ruralni razvoj Srbije u Novom Sadu je 27.07.2019. održana Radionica „Implementacija LEADER pristupa kao instrumenta ruralnog razvoja na lokalnom nivou“.
„Cilj održavanja ove Radionice je promovisanje Partnerstava za teritorijalni ruralni razvoj, LEADER pristupa i informisanje potencijalnih korisnika o mogućnostima za razvoj lokalnih zajednica kroz zajedničko učešće javnog, civilnog i privatnog sektora“, rekao je Slobodan Ljubojević iz Mreže za ruralni razvoj Srbije otvarajući ovaj informativo- edukativni skup. Radionici su prisustvovali predstavnici LAG-a “Srce Bačke” Bojan Kovač – lag menadžer i Marija Pešić- koordinator projektnih aktivnosti LAG-a.

Podsticaje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede po ovoj nameni prezentovala je Ljiljana Simić – samostalni savetnik za programiranje mera ruralnog razvoja u Ministarstvu. Naime u svrhu izgradnje kapaciteta civilnog društva i razvoj Partnerstava za teritorijalni ruralni razvoj Vlada Republike Srbije opredelila je ove godnine blizu 35.000.000,00 dinara nepovratnih sredstava koja će biti utrošena za formiranje Partnerstava (LAG-ova) i izrade Strategija ruralnog razvoja.
LEADER pristup je instrument razvoja ruralnih zajednica koji primenjuje principe LEADER-a, javno privatno partnerstvа – Lokalne Akcione Grupe ( LAG-ovi), animiranjem lokalnih aktera, kao i Lokalne strategije ruralnog razvoja.