Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija je lansirao Treći poziv za podnošenje predloga projekata 1. juna 2019. godine.
Treći poziv za podnošenje predloga projekata, pod referentnim brojem HUSRB/1903, sa budžetom IPA fonda od 10,38 miliona evra namenjen je širokom dijapazonu podnosilaca predloga projekata i akcija u Programskoj oblasti.

Kompletne informacije o projektu i preuzimanje dokumenata možete preuzeti OVDE.