28.03.2019. održana je osma sednica UO LAG “Srce Bačke” Kula.
Sednicom je predsedavao Petar Pejin, predsednik UO LAG.
Na sednici je prihvaćen izveštaj o radu i poslovanju LAG-a, izvršene su pripremne radnje za održavanje redovne godišnje skupštine LAG-a i odlučeno je o prijemu novih članova.