12.03.2019. u Novom Sadu, predstavnici LAG-a Srce Bačke, Bojan Kovač, LAG-menadžer i Marija Pešić, koordinator projektnih aktivnosti učestvovali su u radu radionice „Mogućnosti i dobre prakse teritorijalnog ruralnog razvoja“, koju su zajednički organizovali Srpska Asocijacija regionalnih razvojnih agencija i projekat “Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji”, finansiran od strane Vlada Švajcarske.

Tokom radionice analizirani su aktuelni programi i aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje ruralnog razvoja na lokalnom i regionalnom nivou, i radilo se na mapiranju mogućnosti koje bi u kratkom vremenskom roku mogle da dovedu do pomaka na nivou funkcionalnih teritorija.

Radionice su prisustvovali predstavnici akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, gradova i opština, preduzeća i organizacija čiji su osnivači lokalne samouprave, privatnog i civilnog sektora. Predstavnici LAG-a Srce Bačke prezentovali su usvojenu Sektorsku strategiju ruralnog razvoja opštine Kula 2018-2020. i mogućnosti i projektne ideje koje LAG namerava da realizuje u skladu sa Strategijom u narednom periodu.