Представници ЛАГ “Срце Бачке” Кула Бојан Ковач, – ЛАГ менаџер, Марија Пешић – координатор пројектних активности, Петар Пејин – председник УО и Каролина Есе члан УО присуствовали су 06.03.2019. Конференцији о изворима финансирања у 2019.

Конференција је имала за циљ представљање доступних домаћих и страних донатора и конкретних алата неопходних за управљање новчаним токовима, као и презентацију искуства предузетника који су већ користили разне изворе финансирања.