Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за куповину пчелињих ројева, нових кошница и опреме за пчеларство.

           Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:

 

–         максималан износ кредита 20.000 евра,

–         Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра,

–          рок отплате 30 месеци,

–         грејс период у трајању од 12 месеци, за време грејс периода  не обрачунава се интеркаларна камата,

      –     отплата се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 6 рата)

 

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу, пчелињих ројева, кошница и опреме коју буде одабрао учесник конкурса.

Приоритет у додели кредита имаће учесници конкурса са предрачунима  произвођача опреме за пчеларство.

 Кредити ће се одобравати у складу и на основу ПРАВИЛНИКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА УТВРЂЕНИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ПО РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА У 2019. години;

Пријаве се могу преузети у  Покрајинском фонду за развој пољопривреде у Новом Саду, локалним општинским канцеларијама, као и на сајту:www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Овде можете прочитати текст Конкурса

Овде можете преузети образац Пријаве