Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким и правним лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

  Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

                – максималан износ кредита 40.000 евра,

               – грејс период у трајању 6 месеци, за време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,

                 – рок отплате 60 месеци,

                 – отплата кредита се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 11 рата).

 

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме за сточарство коју буде одабрао учесник конкурса.

Кредити ће се одобравати у складу и на основу ПРАВИЛНИКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА УТВРЂЕНИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ПО РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА У 2019. години;

Пријаве се могу преузети у  Покрајинском фонду за развој пољопривреде у Новом Саду, општинским канцеларијама, као и на сајту:www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Овде можете прочитати текст Конкурса

Овде можете преузети образац Пријаве