Данас је отворен Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп. Јавна лицитација пољопривредног земљишта у државној својини по Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кула за агроекономску 2018/2019. годину, одржаће се 13. марта у Великој сали  СО Кула, са почетком у 9 часова.

Рок за подношење документације за пријављивање је 8. март 2019. године до 15 часова.

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине се могу преузети сваког радног дана у канцеларији 105/I Општинске управе Кула или званичном сајту општине www.kula.rs

Овде можете преузети Формулар за други круг

Овде можете преузети комплетан текст Огласа