Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине. 

Кредити ће бити одобравани за набавка садница лозних калемова, стубова, жице и наслона у виноградарству, као и набавку садница јабучастог, коштичавог, језграстог и јагодастог воћа са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:

– Максималан износ кредита 40.000 евра

– Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра,

                   – грејс период у трајању од 36 месеци, за време грејс периода не обрачунава се                            интеркаларна камата,                                                                                          

                 – рок отплате кредита 36 месеци

                – отплата ће се вршити у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 7 рата).

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу.

Кредити ће се одобравати у складу и на основу ПРАВИЛНИКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА УТВРЂЕНИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ПО РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА У 2019. години;

Пријаве се могу преузети у Покрајинском фонду за развој пољопривреде у Новом Саду, општинским канцеларијама, као и на сајту: www. fondpolj. vojvodina. gov.rs.

Комплетан текст конкурса можете погледати ОВДЕ.

Образац пријаве можете преузети ОВДЕ.