Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне).            

 Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима – физичким и правним лицима са подручја АП Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће се реализовати искључиво на тероторији АП Војводине. 

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, и то на следећи начин:

–   Кредитираће се набавка погонске и прикључне механизације

–   Максималан износ кредита 40.000 евра

–   Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 1.000 евра,

–  За погонске машине грејс период у трајању од 6 месеци уз учешће од 20%, за време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,

–   За прикључне машине грејс период у трајању од од 6 месеци, без учешћа, за време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,

–   Рок отплате кредита 60 месеци,

–   Отплата ће се вршити у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 11 рата).

Комплетан текст конкурса можете погледати ОВДЕ.

Пријаву за конкурс можете преузети ОВДЕ.