Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije raspisalo je Javni konkurs za finansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2019. godini.

Predmet Javnog konkursa je dodela finansijskih sredstava za projekte iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa.

Konkurs se realizuje sa ciljem unapređenja kvaliteta i promocije života u ruralnim područjima sprovođenjem aktivnosti kojima se jača svest o značaju razvoja poljoprivrede i ruralnih oblasti.

Prioritetne tematske oblasti koje će biti finansirane su:

stabilizacija dohotka zaposlenih u poljoprivredi; modeli finansijske podrške poljoprivredi i ruralim područjima; efikasno upravljanje zemljištem; unapređenje stanja fizičkih resursa; unapređenje sistema transfera znanja i razvoj ljudskih potencijala; zaštita životne sredine u oblasti poljoprivrede; tehnološki razvoj i modernizacija poljoprivredne proizvodnje i prerade; ispitivanje tržišta i plasmana; razvoj tržišnih lanaca; očuvanje poljoprivrede, prirodnih i ljudskih resursa u područijima sa oteženim uslovima rada u poljoprivredi; diverzifikacija ruralne ekonomije i očuvanje kulturne i prirodne baštine;unapređenje socijalne strukture i jačanje socijalnog kapitala; unapređenje kvaliteta i bezbednosti proizvoda i unapređenje stanja u oblasti zaštite životinja.

Po ovom konkursu opredeljena su sredstva u iznosu od 15.000.000 dinara u bruto iznosu koji će biti isplaćeni potencijalnim korisnicima putem dva konkursa.

Od ukupno opredeljenih sredstava za ovaj konkurs predviđeni budžet iznosi 10.000.000 dinara. Predviđeni iznos sredstava u drugom krugu je 5.000.000 dinara, pri čemu navedeni iznos može biti i veći, u slučaju neutrošenih sredstava opredeljenih za prvi konkurs.

Odabrani projekti biće finansirani/sufinansirani sa najviše do 1.000.000 dinara u bruto iznosu po projektu.

Okvirni datum početka realizacije dela odabranih projekata u prvom konkursu je april/maj 2019. godine.

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja, osnovana radi ostvarivanja opštekorisnog cilja, upisana u Registar Agencije za privredne registre: koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije, čiji se ciljevi, definisani statutom/osnivačkim aktom ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta.

Projekat se može realizovati u partnerstvu više udruženja, pri čemu je jedno nosilac i javlja se u ulozi podnosioca i potpisnika ugovora.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana.

Drugi konkurs biće objavljen u III kvartalu 2019. godine na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprave.

Više informacija o konkursu možete pogledati OVDE.

Izvor: eKapija