Javni poziv za prikupljanje ponuda radi određivanja održavaoca za odomaćene sorte voća i vinove loze
Javni poziv za prikupljanje ponuda radi određivanja održavaoca za odomaćene sorte voća i vinove loze koje su kao takve upisane u Registar sorti poljoprivrednog bilja

Opšti cilj raspisivanja javnog poziva je brisanje sorti voća i vinove loze koje se nalaze u Registru kao odomaćene a nisu zastupljene u proizvodnji, odnosno sorte koje se ne održavaju a shodno članu 25. stav 4. Zakona o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja:

Pravo učešća po javnom pozivu imaju:
– privredno društvo, odnosno preduzeće, drugo pravno lice ili preduzetnik;
– registrovana udruženja građana;
– zemljoradničke zadruge;
– obrazovne ustanove;
– instituti.

Rok za prijavu održavanja odomaćenih sorti voća i vinove loze je 60 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“.

Javni poziv se objavljuje na sajtu Odseka za priznavanje sorti www.sorte.minpolj.gov.rs ; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: www.minpolj.gov.rs i www.twinning4sorte.eu
Prijave koji pristignu nakon utvrđenog roka neće biti prihvaćene.

Prijave slati na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za zaštitu bilja, Odsek za priznavanje sorti, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, soba 448, telefon: 011/311-73-83, kao i elektronski, na mail adresu aleksandar.tabakovic@minpolj.gov.rs