Danas je u  kancelarijama Lokalne akcione grupe u Kuli održana konferencija povodom otvaranja projekta „Srce Bačke“. Na skupu je govorio predsednik Privremenog organa opštine Kula Velibor Milojičić i menadžer LAG-a Bojan Kovač, a promociji projekta su prisustvovali ključni lokalni akteri  iz javnog, privatnog i civilnog sektora sa teritorije opštine Kula, kao i gosti iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opštine Odžaci.

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je inicirala osnivanje LAG-a, a opština Kula je pomogla da se opremi prostor i stvore uslovi  za normalno funkcionisanje.

Lokalna akciona grupa „Srce Bačke“, pretežno deluje na području naseljenih mesta: Kula, Ruski Krstur, Lipar, Crvenka, Nova Crvenka, Kruščić i Sivac, a jedan od ciljeva jeste razvoj ruralnog područja, posebno u oblasti privrede, poljoprivrede i turizma.

Projekat se finansira na osnovu konkursa za podršku oranizacijama civilnog sektora za projekte koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora finansiranog od strane Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Vlade AP Vojvodine.