DOBRODOŠLI U LAG SRCE BAČKE

Postanite naš član! Preuzmite pristupnicu za prijem novih članova.

PROJEKTI

Pronađite sve najznačajnije projekte LAG “Srce Bačke” i upoznajte se sa našim aktivnostima i rezultatima.

KONKURSI

Pratimo konkurse koji vam mogu biti od koristi ako se bavite poljoprivredom, proizvodnjom ili turizmom.

E-PIJACA

Posetite našu e-Pijacu i kupite online domaće proizvode direktno od lokalnih proizvođača iz opština Kula i Vrbas.

LAG “Srce Bačke”

Udrženje Lokalna akciona grupa “Srce Bačke” Kula je dobrovoljno, neprofitno i nevladino udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti održivog upravljanja ruralnim razvojem u skladu sa “LEADER” principima i CLLD ( Community led local development – Lokalni razvoj vođen zajednicom ) pristupom, sa krajnjim ciljem unapređenja kvaliteta života lokalnog stanovništva na području obuhvaćenom radom LAG-a.

GODINA POSTOJANJA

REALIZOVANIH PROJEKATA

ČLANICA

NASELJENIH MESTA

Online platforma “Iz srca Bačke”

Poučeni iskustvom sa društvenih mreža tokom godine pandemije, mi iz Lokalne akcione grupe „Srce Bačke“, želimo da ideju onlajn kupoprodaje podignemo na viši nivo i male proizvođače iz naše dve lokalne samouprave povežemo sa kupcima iz okruženja, ali i šire.

Tako je nastala prva ePijaca na teritoriji Kule i Vrbasa, koja se nalazi na adresi izsrcabacke.rs.

KORISNI LINKOVI

NOVOSTI