Naseljena mesta

LAG SRCE BAČKE

Područje koje pokriva LAG „Srce Bačke“ obuhvata teritoriju naseljenih mesta: Kula, Ruski Krstur, Lipar, Crvenka, Nova Crvenka, Kruščić, Sivac, Vrbas, Bačko Dobro Polje, Kosančić, Zmajevo, Savino Selo, Ravno Selo i Kucura.
Površina LAG-a je 857km2, obuhvata 14 naselja gde živi 85.193 stanovnika.

LAG „Srce Bačke“ nastala je kroz višemesečni proces koji je obuhvatao aktivnosti informisanja celokupne zajednice, animiranja i mobilizacije ključnih lokalnih aktera iz privatnog, civilnog i javnog sektora.