Misija i vizija

LAG SRCE BAČKE

Ko smo mi?

Udrženje Lokalna akciona grupa “Srce Bačke” Kula je dobrovoljno, neprofitno i nevladino udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti održivog upravljanja ruralnim razvojem u skladu sa “LEADER” principima i CLLD ( Community led local development – Lokalni razvoj vođen zajednicom ) pristupom, sa krajnjim ciljem unapređenja kvaliteta života lokalnog stanovništva na području obuhvaćenom radom LAG-a.

Ciljevi osnivanja LAG-a:

 • Identifikacija, donošenje i sprovođenje lokalne razvojne strategije ruralnog područja, u skladu sa načelima LEADER programa.
  Animiranje i mobilisanje resursa za definisano ruralno područje u cilju unapređenja kvaliteta života lokalnog stanovništva.
 • Zajedničke aktivnosti u prikupljanju sredstava i njihova pravilna raspodela prema nameni za koju su dobijena, u cilju unapređenja kvaliteta života na području LAG-a.
 • Planiranje i implementacija lokalnih razvojnih projekata u skladu sa LEADER principima i CLLD pristupom.
 • Priprema subjekata sa LAG područja za korišćenje sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora finansiranja i pružanje savetodavne i tehničke pomoći u procesu pripreme i implementacije projekata članica LAG-a.
 • Razvoj ruralnog područja LAG-a, posebno u oblasti privrede, poljoprivrede, infrastrukture, turizma, informisanja, obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta, kao i u svim drugim oblastima od značaja za stanovnike područja LAG-a.
 • Umrežavanje i jačanje sinergije subjekata ( privatni, civilni i javni sektor ) i pružanje podrške u pripremi i implementaciji zajedničkih inicijativa sa LAG područja, u svrhu bržeg i kvalitetnijeg privrednog i društvenog razvoja i kreiranja zajedničke politike ruralnog razvoja.
 • Dugoročni održivi razvoj sektora značajnih za razvoj područja i stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za otvaranje novih radnih mesta;
 • Razvoj i širenje mreže partnerstva i razmena iskustava sa istim ili sličnim udruženjima kako u zemlji tako i u inostranstvu.
 • Osiguranje blagovremenog protoka tačnih informacija i znanja u cilju napretka i razvoja ruralne zajednice LAG područja.
 • Jačanje finansijskih i ljudskih kapaciteta u cilju kvalitetnijeg i bržeg razvoja LAG područja i izgradnje jedinstvenog i prepoznatljivog identiteta, te jačanje kohezije celokupnog područja.
 • Zaštita i unapređenje prirodnog i kulturnog nasleđa i jačanje svesti o tradicionalnim vrednostima i znanjima, sa ciljem podizanja vrednosti područja.
 • Unapređenje kvaliteta znanja članica LAG-a i drugih subjekata kroz razmenu iskustava, transfer znanja, pružanje stručne savetodavne pomoći iz različitih oblasti koje se odnose na ruralni razvoj LAG područja.