Представницa ЛАГ-а “Срце Бачке” је успешно савладала Специјалистички програм “Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове”.
Ово је седми циклус специјалистичког програма који финансира Покрајинска влада, у коме је до сада учествовало више од 300 полазника из 28 војвођанских општина.
Програм реализује Фонд “Европски послови” АП Војводине, у сарадњи са Универзитетом “Едуконс” из Сремске Каменице.
Веома је важан овај специјалистички програм преко кога ћемо имати образоване људе са знањима о институцијама у доношењу одлука и процедурама у Европској унији, о припреми и начину реализације развојних пројеката за коришћење доступних европских фондова.С обзиром да су полазници из целе АП Војводине, то ће обезбедити и могућност одрживог регионалног развоја, а чиме се доприноси и већем запошљавању и побољшању свакодневног живота наших грађана.