Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je 7 novih konkursa i to:
• Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima
• Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju
• Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća (uključujući pečurke)
• Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru
• Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka
• Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja
• Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi .
Konkursi su otvoreni do 05.03.2021.
Više informacija na linku ili na sajtu Vlade APV.