На седници Штаба за ванредне ситуације општине Кула командант Штаба је донео Препоруку заинтересованим пијачним продавцима воћа, поврћа, меда, расада, поврћа и цвећа, то јест лицима која су поднела захтев за дозволу продаје на пијаци а испуњавају услове:

-да су регистрована пољопривредна газдинства,

-да имају доказ о закупљеном пијачном месту, на неком од места пијачне продаје општине Кула и –да је место пребивалишта на територији општине Кула.

Закључком команданта Штаба за ванредне ситуације општине Кула број 03-87-35/2020 од 24. марта 2020. године дефинисана су следећа продајна места:

Кула:

1. М. Тита (преко пута продајног објекта „Идеја“)

2. В. Влаховића (испред продајног објекта „Идеја“, а преко пута цркве Св. Марка)

3. Угао улица И.Л. Рибара и В. Влаховића

4. В. Влаховића (код „голубарника“)

5. М. Тита (код турист бироа)

Црвенка:

1. Угао улица М. Тита и М. Пијаде (паркинг простор код продајног објекта „Макси)

2. Угао улица М. Пијаде и И.Л. Рибар

3. М. Тита (паркинг простор испред стадиона)

Сивац:

1. А. Чарнојевића (код зграда)

2. Б. Ђиласа (код плеј офа)

3. М. Тита (код споменика)

Руски Крстур:

1. М. Тита (код парка –две тезге)

Крушчић:

1. М. Тита (код школе)

2. Угао улица М. Тита и В. Назора

3. М. Тита (испред пензионерског клуба – две тезге)

Продаја ће се вршити у периоду од 07.00 до 12.00 сати сваког дана у насељеним местима општине Кула. Продајне тезге не могу бити дуже од 2 метра. На продајном месту може бити само један продавац (за тезгом), приликом продаје мораће користити заштитна средства (заштитне маске и рукавице) и дезинфекционо средство.

На продајном месту не може бити више од 5 лица водећи рачуна о удаљености једних од других (2 метра), продавац има обавезу да организује продају, а у складу са наведеним мерама. Контролу дозвола за рад и сам надзор рада вршиће надлежна инспекција. Решења о локацијама и местима продаје издаваће надлежни орган општине Кула у складу са наведеним местима и локацијама достављеним поднетим захтевима продаваца пијачне продаје.