27.05.2019. održana je sednica UO LAG “Srce Bačke” Kula.

Sednicom je predsedavao Petar Pejin, predsednik UO LAG.
Na sednici je, između ostalog, razmatran izveštaj o prethodnim sprovedenim aktivnostima LAG-a, predložen plan aktivnosti u narednom periodu i statutarne promene. Članovi UO su upoznati sa predstojećim konkursima i pozivima za finansiranje kao i sa inicijativom za povezivanje opština Kula i Odžaci u jedno teritorijalno partnerstvo – LAG.