U Odžacima je održan prvi informativni sastanak povodom inicijative lokalne samouprave za povezivanje sa Lokalnom akcionom grupom “Srce Bačke” iz Kule koja postoji nešto više od godinu dana i okuplja predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora.

Lokalna akciona grupa “Srce Bačke” do sada je pretežno delovala na području naseljenih mesta opštine Kula, a jedan od ciljeva jeste razvoj ruralnog područja, posebno u oblasti privrede, poljoprivrede i turizma.

– Opština Odžaci je izrazila spremnost i želju da se poveže sa našom Lokalnom akcionom grupom. Zajedno ćemo mislim biti jači, više ljudi znači i veći broj ideja. Naš LAG trenutno ima 30 članova i 80 interesenata, a do kraja godine planiramo da dođemo do više stotina zainteresovanih ljudi i do stotinu članova, gde podrazumevam udruženja, fizička lica, poljoprivrednike, male privrednike, ali i predstavnike javnog sektora – kaže Bojan Kovač, menadžer Lokalne akcione grupe “Srce Bačke”.

Prema njegovim rečima, cilj lokalnih akcionih grupa koje su nastale u Evropi devedesetih godina jeste upravljanje razvojem, ali na način da se problemi detektuju kroz pristup “odozgo-nagore”, što znači da građani, privrednici, poljoprivrednici, civilni sektor, konkurišu svoj problem i da zajednički, umrežavanjem, lokalna akciona grupa koja detektuje taj problem pokuša da pomogne ljudima da dođu do sredstava iz određenih fondova.

Ključna prednost ovog pristupa je u tome što je u stanju da se bavi specifičnim problemima na lokalnom nivou dozvoljavajući lokalnim partnerstvima da projektuju i implementiraju visoko individualizovane projekte prilagođene lokalnim potrebama.

Lokalna akciona grupa “Srce Bačke” uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu realizuje projekat u okviru koga se održavaju Info dani u naseljenim mestima opštine Kula i tako promoviše LAG. Kroz projekat je formirana i baza ideja koje bi u narednom periodu mogle da budu implementirane i da se dobiju sredstva za njih.

– Na isti način posle novogodišnjih i božićnih praznika planiramo da te Info dane organizujemo i u odžačkoj opštini, da obilazimo naseljena mesta, promovišemo LAG i pričamo ljudima šta je zapravo Lokalna akciona grupa i čemu mi služimo – dodao je Kovač.

Sastanak u Odžacima organizovali su Opštinska uprava i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj sa ciljem informisanja ključnih lokalnih partnera, predstavnika mesnih zajednica, poljoprivrede, privrede i udruženja građana iz svih naseljenih mesta na teritoriji opštine sa formiranjem Lokalne akcione grupe (LAG) i animiranja lokalnih resursa za izgradnju kapaciteta LAG-a.

– Naša ideja je da se na neki način priključimo radu Lokalne akcione grupe koja u Kuli postoji već nekih godinu dana, koja bi kao jedna vrsta servisa za potrebe građana iz opštine Odžaci pružala pomoć u pisanju projekata i prikupljanju dokumentacije za konkurisanje ka evropskim fondovima, državnim institucija, ambasadama i slično, pomagala u realizaciji projekata i pravdanju sredstava. Kada kažem građana, mislim na privredu, poljoprivredu i udruženja – navodi Vanja Kosovac iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u Odžacima.

Jedan od ciljeva inicijative za povezivanje lokalnih partnera iz opštine Odžaci sa Lokalnom akcionom grupom “Srce Bačke” je da odžačka opština spremno dočeka naredni evropski budžet 2020-2027.

Članstvo u Lokalnoj akcionoj grupi je otvoreno za sva zainteresovana pravna i fizička lica iz privatnog, javnog i civilnog sektora, koji svojim znanjem, iskustvom i idejama mogu dati doprinos izgradnji kapaciteta LAG-a.

Lokalna akciona grupa “Srce Bačke” osnovana je 2017. godine kao dobrovoljno, neprofitno i nevladino udruženje, koje predstavlja partnerstvo predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora čija je uloga provođenje lokalne razvojne strategije i ostvarivanje ciljeva u oblasti održivog upravljanja ruralnim razvojem.

Udruženje je osnovano i deluje prema principima “LEADER” programa i CLLD (Community led local development – Lokalni razvoj vođen zajednicom) pristupom, sa krajnjim ciljem unapređenja kvaliteta života lokalnog stanovništva na području obuhvaćenom radom LAG-a.

Područja delovanja LAG-a su agro-ekonomija, infrastruktura, društvena odgovornost i aktivizam, obrazovanje, nauka i istraživanje, međunarodna saradnja i održivi razvoj.